OTVARANJE
10.00-10.10 AM

UVODNO OBRAĆANJE

10.10.-10.15 AM

NAJAVA STAVA GRAĐANA: Šta bi trebalo uraditi sa velikim količinama hrane koja se baca tokom godine?

PANEL 1
10.15-11.30 AM

BEZBEDNOST HRANE, ODRŽIVOST I DALJI RAZVOJ OD 2020.

PANEL 2
11.45 - 13.00 PM

ULAGANJA U PREDUZETNIKE PREKO IPARD FONDOVA SA FOKUSOM NA MLADE POLJOPRIVREDNIKE

PANEL 3
13.15 - 14.30 PM

POTENCIJAL DO 2025.- DIGITALIZACIJA, INOVACIJE I GEOGRAFSKO POREKLO