Kroz dijalog najviših državnih zvaničnika, eksperata, predstavnika institucija, organizacija i kompanija, kao i građana, nalazimo rešenja za probleme koji muče srpski agrar.

Na prvom panelu govoriće se o:

  • novom Zakonu o bezbednosti hrane, njegovoj implementaciji, radu nacionalnih laboratorija i potencijalima za ekonomski rast u svetu
  • očuvanju biodiverziteta i uvođenju održivog sistema poljoprivrede
  • očekivanjima od otvaranja poglavlja 11 koje se odnosi na razvoj sela.

Drugi panel biće posvećen IPARD fondovima. Teme su:

  • ulaganja u razvoj poljoprivrednih gazdinstava preko IPARD fondova
  • mladi u poljoprivredi i ulaganja kroz dalji razvoj sela i seoskog turizma putem novih mera i IPARD fondova.

Učesnici trećeg panela baviće se potencijalima digitalizacije, inovacija i geografskog porekla. Govoriće o:

  • povećanju prinosa primenom digitalne poljoprivrede kao potencijalu za velike proizvođače
  • ulaganju u kvalitet i brending naših proizvoda sa geografskim poreklom
  • značaju plasmana kroz velike prodajne lance i plasmana gotovog proizvoda na ino tržištima po većoj ceni
  • inovacijama u različitim stadijumima poljoprivrednog ciklusa.