Branislav Raketić

Branislav Raketić

Branislav Raketić

Branislav Raketić je šef оdseka za označavanje, kvalitet  hrane i organsku proizvodnju pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

U okviru Ministarstva, od 2013. godine, na brojnim pozicijama radi na primpremi i usklađivanju regulative sa EU u sferi nacrta za kvalitet poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih, institucionalnom uspostavljanje politike kvaliteta hrane (izuzev vina i alkoholnih pića) – zaštićena oznaka porekla, zaštićena geografska oznaka,  zagarantovano tradicionalni specijalitet i organski proizvod – kao i na saradnji između nadležnih organa, uspostavljanju sistema kontrole i nadgledanja tržišta itd.

Takođe je sarađivao i sa raznim institucijama na razvoju nacionalnih propisa za brojne grupe hrane i pića.
Od 2017. radi kao tvining savetnik na IPA projektu vezano za jačanju kapaciteta implementacije i daljeg razvoja pravnih okvira u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta hrane.