Dr Aleksandra Cvetanović, naučni saradnik na Tehnološkom fakultetu Novi Sad

Dr Aleksandra Cvetanović, naučni saradnik na Tehnološkom fakultetu Novi Sad

Dr Aleksandra Cvetanović, naučni saradnik na Tehnološkom fakultetu Novi Sad

Dr Aleksandra Cvetanović je doktor nauka u oblasti tehnološkog inženjerstva. Njena istraživanja su usmerena ka savremenim tehnologijama za izolaciju bioaktivnih molekula iz prirodnih izvora, kao i ka valorizaciji biomase i bio-otpada.

Dr Aleksandra Cvetanović se usavršavala na brojim prestižnim naučnim institucijama poput Univerziteta Nikola Kopernik u Poljskoj, Moskovski državni univerzitet-Lomonosov, Institut za tehnologiju REQUIMTE u Portugaliji i mnogi drugi. Autor je i ko-autor više od 100 naučnih publikacija i saopštenja. Tokom 2018. Kineska Akademija za Šumarstvo je svrstala u 100 najeminentnijih naučnika sveta, dok je njena doktorska disertacija nagrađena kao disertacija koja je dala najviši doprinos nauci na Univerzitetima u Republici Srbiji u oblasti zaštite životne sredine. Dobitnik je Danubius-ove nagrade za mladog naučnika Srbije za 2019.godinu, kao i Oktobarske medalje za doprinos u razvoju tehnološkog inženjerstva. Govori engleski i ruski jezik