Nemanja Oparnica

Nemanja Oparnica

Nemanja Oparnica

Karijeru sam počeo u firmi Agromineral iz Vršca gde sam radio na poziciji menadžera za preciznu poljoprivredu. S obzirom da je fokus firme bio na prodaji najsavremenije opreme i mehanizacije za preciznu poljoprivredu, imao sam priliku da se upoznam sa modernom tehnologijom i da steknem iskustvo u implementaciji iste u proizvodne sisteme.

Iskustvo sam dodatno izgradio kroz obuku vezanu za naprednu mehanizaciju i upotrebu Yara N-sensora u Stara CTS centru u Brazilu. Kroz dalji rad sam se usmeravao ka analizi i mapiranju zemljišta, kao i analizi kvaliteta useva pomoću satelitskih snimaka i radu sa navigacionom opremom sa ciljem podizanja kvaliteta terenskih operacija, kontrolu troškova i povećanje prinosa.

U kompaniji Al Dahra Srbija sam počeo da radim u Oktobru 2019. godine gde sam fokus promenio sa uslužnog rada na digitalizaciju poljoprivrede u proizvodnom sistemu.