Siniša Mitrović

Siniša Mitrović

Siniša Mitrović

Siniša Mitrović je analitičar životne sredine, strastan prirodnjak i posvećen je očuvanju prirodnog kapitala Srbije i Balkana. Najveći doprinos u karijeri dao je napretku valjevskog kraja, renesansi Valjeva krajem 80-ih, gradeći Modernu galeriju, Istrazivačku stanicu Petnica i okupljanje naprednih ljudi za eknomski rast.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i master je životne sredine sa pripremom doktorata iz oblasti životne sredine. Najveći uspeh je postigao u zaštiti retkih vrsta ptica Srbije, ukljucujuci beloglavog supa u kanjonu Trešnjice kod Ljubovije. 25 godina volontira u vođenju Centra za prirodne resurse „NATURA“, nacionalne organizacije za zaštitu prirodnih vrednosti Srbije.

U vremenu 90ih je politicki aktivan u Srbiji i građanskoj oktobarskoj revoluciji 2000. godine. Od 2001 godine poslanik Narodne skupštine Srbije i zamenik predsednika poslaničke grupe Demokratske opzicije Srbije, (DOSa). U parlamentu je tri godine predsedavao Odborom za životnu sredinu, proaktivno praveći regulatorni okvir za javnu politiku životne sredine.

Od 2005 godine savetuje više ministara i vojvođanskog premijera u poslovima životne sredine. Sada aktivno radi u Privrednoj komori Srbije na poslovima zelenog rasta srpske industrije, ekoloških evropskih integracija i upotrebi najboljih tehnologija za Srbiju u upravljanju otpadom i otpadnim vodama. Jedan je od vodećih promotera doktrine cirkularne ekonomije, kao novog alata konkurentne privrede , energetski efikasne inkluzivne i odgovorne prema lokalnoj zajednici. Autor je više studija za međunarodne organizacije (ILO, UNOPS) na poslovima inkluzije Roma u poslovni sektor.

Član je Upravnog odbora Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija u Srbiji i predsedavajući grupe za promociju Milenijumskih ciljeva održivog razvoja, koji su usvojeni u Njujorku u septembru 2015 godine.

Aktivno radi na uključivanju malih i srednjih preduzeća u promociji održivog razvoja lokalnih zajednica, očuvanja vrednosti lokalnih resursa i novog kvaliteta života u stvaranju lokalnih radnih mesta.

Jedan od osnivača Fondacije MISIJA-odgovornih za budućnost, think tank organizacije koja traga za odgovorima čime će se Srbija i regija suočiti u budućnosti. Sada je i predavač na Fakultetu za primenjenu ekologiju „FUTURA“. Oženjen, dvoje dece.